ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

บุคคลล้มละลาย ทำประกันได้หรือไม่

บุคคลล้มละลาย ทำประกันได้หรือไม่ สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนทำประกัน เนื่องจากประกันชีวิตเป็นสัญญาที่ต้องใช้ความสุจริตใจอย่างยิ่งในการทำสัญญา ดังนั้น…

อ่านเพ่ิมเติม
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

ประกันชีวิตอีกหนึ่งทางออม ที่เราต้องมี!!

ประกันชีวิตอีกหนึ่งทางออม ที่เราต้องมี!! การออมเงินถือว่าเป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่คนยุคใหม่ต้องมี ต้องริเริ่มทำกันได้แล้ว เนื่องจากการออมถือว่าเป็นวินัยการเงินขึ้นพื้นฐานที่จะช่วยให้เรามีเงินเหลือเก็บ…

อ่านเพ่ิมเติม
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

5 สัญญาณเตือนคุณว่า “คุณยังไม่พร้อมที่จะเกษียณอายุก่อนเวลา”

5 สัญญาณเตือนคุณว่า “คุณยังไม่พร้อมที่จะเกษียณอายุก่อนเวลา” อนาคตเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญกับปัญหายิ่งใหญ่การประเมินสถานการณ์สำหรับปัญหาโลกแตกของมนุษย์เงินเดือน นั่นคือ…

อ่านเพ่ิมเติม
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

การเลือกประกันสุขภาพ ที่คนมักลืมคิด

การเลือกประกันสุขภาพ ที่คนมักลืมคิด การเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีได้ อีกทั้งยังนำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล…

อ่านเพ่ิมเติม
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

เลือกซื้อกประกันสุขภาพให้ลูกอย่างไร

วิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ลูก เด็กเล็กๆ ส่วนใหญ่มักจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ ค่อนข้างน้อย จึงมีโอกาสในการเจ็บป่วยได้บ่อยๆ…

อ่านเพ่ิมเติม
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

รวมสิทธิการรักษา และราคาเบื้องต้น ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

รวมสิทธิการรักษา และราคาเบื้องต้น ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เนื่องจากมีคนถามเข้ามาจำนวนมากถึงค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและสิทธิการรักษา  insure2you…

อ่านเพ่ิมเติม
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

เพราะอะไรทำประกันสุขภาพแล้วถึง “เคลม” ไม่ได้?

เพราะอะไรทำประกันสุขภาพแล้วถึง “เคลม“ ไม่ได้? มีคุณพี่คุณน้องลูกค้าหลายๆ ท่านที่ทำประกันแล้วเกิดข้อสงสัยกันมากมายว่า…

อ่านเพ่ิมเติม