ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

บุคคลล้มละลาย ทำประกันได้หรือไม่

สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนทำประกัน เนื่องจากประกันชีวิตเป็นสัญญาที่ต้องใช้ความสุจริตใจอย่างยิ่งในการทำสัญญา ดังนั้น คุณต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

ลูกค้าที่ต้องการทำประกันชีวิตได้นั้น นอกจากจะต้องมีสุขภาพที่ดี มีกำลังเงินที่จะทำ ไม่ติดสารเสพติด หรือต้องโทษคดีอาญา และต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ถึงจะสามารถทำประกันชีวิตได้ เนื่องจากมีลูกค้าหลาย ๆ คนถามเกี่ยวกับเรื่องเป็น บุคคลล้มละลาย ว่าสามารถทำประกันได้หรือไม่ 

ก่อนอื่น เราต้องบอกว่า การทำประกันชีวิตนั้นเป็นโครงการระยะยาว บางครั้งบางช่วงของชีวิต คุณอาจเกิดเหตุการณไม่คาดฝัน อย่างเช่น ผิดพลาดทางธุรกิจ แล้วเกิดล้มละลาย หลังจากทำประกันชีวิตไปแล้ว จะเกิดผลอย่างไร ลองอ่านรายละเอียดดังนี้

  • กรณีที่ผู้เอาประกันเป็นบุคคลล้มละลาย แล้วต่อมามีการเคลมสินไหมทดแทนเกิดขึ้น แบ่งเป็น
  • กรณีเสียชีวิต หากผู้เอาประกันเสียชีวิต ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยที่ผู้เอาประกันส่งมาทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ ส่วนที่เหลือ ทุนประกันหลังหักค่าเบี้ยแล้ว บริษัทฯ จะส่งคืนให้ผู้รับผลประโยชน์ตามลำดับ
  • กรณียังมีชีวิตอยู่ แต่มีการเคลมค่ารักษาพยาบาล หรือสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ ในกรณีเช่นนี้ ถ้ามีการจ่ายเคลมเกิดขึ้น บริษัทฯ จะยังจ่ายคืนผู้เอาประกันไม่ได้ เนื่องจากโดนพิทักษ์ทรัพย์ แต่ถ้าหากผู้เอาประกันได้ถูกถอนจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว มาขอคืนภายหลัง ก็สามารถทำได้
  • กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นบุคคลล้มละลาย ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเคลมค่าสินไหมได้ เนื่องจากผู้รับผลประโยชน์โดนพิทักษ์ทรัพย์ (ถ้าเป็นไปได้ ก็ไม่ควรให้ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลล้มละลาย ควรเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ เป็นคนใหม่น่าจะดีกว่า)

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของคุณเอง ควรจะสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ หากมีข้อสงสัย และควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเพราบางครั้ง ข้อจำกัด ปลีกย่อย บางอย่าง ตัวแทนเองก็ยังนึกไม่ถึง ถ้าไม่เคยเจอเคสกับตัวเอง ก็จะไม่รู้ ไม่ได้ตั้งใจจะปกปิด แต่ข้อมูลมาก ในบางครั้งก็อาจจะตกหล่น หรือไม่รู้ข้อมูลบางอย่างเชิงลึกของผู้เอาประกัน ก็ไม่สามารถให้คำแนะนำ หรือครอบคลุมได้ทั้งหมด

สำหรับคำถามที่ว่า บุคคลล้มละลายสามารถทำประกันได้หรือไม่นั้น

คำตอบ : บุคคลล้มละลายจะทำสัญญาประกันภัย หรือนิติกรรมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน หากมิได้รับความยินยอม สัญญาประกันภัย หรือนิติกรรมดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ ตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย สำหรับเบี้ยประกันที่ได้ชำระไปแล้วนั้น สามารถเรียกคืนในฐานะลาภมิควรได้

 

ขอบคุณ : ข้อมูลบางส่วนจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)