ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

5 สัญญาณเตือนคุณว่า “คุณยังไม่พร้อมที่จะเกษียณอายุก่อนเวลา”

อนาคตเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญกับปัญหายิ่งใหญ่การประเมินสถานการณ์สำหรับปัญหาโลกแตกของมนุษย์เงินเดือน นั่นคือ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ความเบื่อหน่ายและความเครียดจากการทำงาน จนเป็นที่มาของการอยากลาออกจากงานที่ทำอยาก Early Retire ตัวเองออกจากวงจรชีวิตของการทำงาน  แม้กระทั่งความไม่แน่นอนของความมั่นคงขององค์กรที่ต้องการปรับลดพนักงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและปัญหาทางการเงินของคุณทั้งสิ้น การเตรียมความพร้อมในการจัดการทางการเงินอย่างมีเป้าเหมาย

ก่อนที่จะสายเกินไป เรามีเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้คุณรู้ว่า “คุณยังไม่พร้อมที่จะเกษียณก่อนเวลา”  ลองกลับไปถามตัวเองว่าคุณพร้อมแล้วจริงหรือ?  เพื่อป้องกันการวางแผนชีวิตและการเงินที่ผิดพลาดในอนาคต

1.คุณยังไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินเลยใช่ไหม?

การตั้งสติ กำลังใจและมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ด้วยการวางแผนชีวิตร่วมไปกับการวางแผนทางการเงินควบคู่กันไป จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งระยะเวลาต้องมีความเหมาะสมเพราะหากเคร่งเครียดทางการเงินจนเกินไปอาจทำให้ความสุขของคุณขาดหาย แต่ถ้าช้าเกินไปก็สามารถเริ่มต้นขณะนี้ได้ก็ยังไม่สาย หากรู้จักการวางแผนทางการเงินไว้เนิ่นๆ การจัดการชีวิตจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  เช่น การเริ่มต้นในการทำบัญชีรายรับ- รายจ่าย เพื่อให้คุณวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพียงคำนึงถึงหลักการ 3 ประการ คือ หมดหนี้ มีออมและลงทุนเพิ่ม  หากคุณต้องการความมั่นใจเพิ่มในการวางแผนทางการเงิน ยังสามารถปรึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินได้อีก เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

2.ที่ผ่านมาคุณมีประสบการณ์กับปัญหาทางการเงินที่ผิดพลาด

หากคุณต้องเผชิญการสถานการณ์ทางการเงินที่ตรึงเครียดซึ่งมีผลต่อทางการเงินของคุณในชีวิตปัจจุบัน คุณต้องคิดทบทวนในการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบเพื่อสร้างเป้าหมายการเกษียณอายุก่อนเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตและนอกจากนั้นคุณอาจมีความจำเป็นในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้คุณสามารถปรับและเปลี่ยนแปลงทางการเงินของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จกว่าในอดีตที่ผ่านมา

 

3.คุณยังมีค่าใช้จ่ายและภาระทางการศึกษาของบุตรของคุณ

ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญที่คุณต้องควรตระหนักคือ ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษาของลูกของคุณ หากคุณยังมีภาระในเรื่องค่าเล่าเรียน คุณต้องวางแผนในการจัดหาการทุนการศึกษาพร้อมการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างอนาคตของลูกของคุณด้วยการวางแผนทางการเงินเพื่อการศึกษาของลูกตามขั้นตอน ดังนี้

  • การเลือกแนวทางการศึกษาให้ชัดเจน  โดยควรเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการและสถานภาพทางการเงินของครอบครัว
  • ประมาณการค่าใช้จ่าย ช่วยให้สามารถออมเงินให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของลูก
  • สร้างกองทุนการศึกษา  เลือกการกระจายการลงทุน เพื่อให้ผลตอบแทนในการออมที่เพิ่มมากขึ้น ลดความเสี่ยงและสามารถดึงเงินออกมาใช้จ่ายในทุกช่วงเวลาอย่างเหมาะสม
  • สร้างหลักประกัน  การทำประกันจะช่วยลดความเสี่ยง โดยทำประกันที่มีความคุ้มครองเท่ากับค่าใช้จ่ายจนจบแผนที่วางไว้ มีเงินสำรองสภาพคล่องเผื่อฉุกเฉิน  เพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าลูกของท่านจะมีอนาคตทางการศึกษาที่ดีตามที่คุณวางแผนไว้

 

4. คุณยังคงมีหนี้สินผูกพันที่ต้องรับผิดชอบ

หากคุณยังมีหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ หนี้บัตรเครดิต หนี้บ้าน  หนี้รถ หนี้สินเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงินและการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณอย่างแน่นอน และเป็นการสร้างภาวะความตรึงเครียดในทางการเงินในปัจจุบัน คุณต้องพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้หรือลดหนี้สินได้มากที่สุดก่อนที่คุณจะตัดสินใจเกษียณอายุก่อนเวลาที่ต้องการ

 

5.คุณยังไม่มีเงินเก็บออมเลยใช่ไหม?

หากคุณมีการวางแผนทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้คุณมีเป้าหมายในการออมเงินอย่างจริงจังให้คุณมีความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุก่อนเวลาได้อย่างเหมาะสม คุณต้องมีความพยายามและเรียนรู้ในการจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความคุ้มค่าในอนาคต

ไม่มีอะไรที่จะสายจนเกินไป คุณเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้คุณสร้างฐานอนาคตที่สดใสและเตรียมความพร้อมได้อย่างมีคุณภาพด้วยการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมตัวเกษียณอายุก่อนเวลาได้อย่างมีเป้าหมายและเติมเต็มความสุขในชีวิตได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ความฝันที่จางหายไปตามกาลเวลาเท่านั้น

 

Credit by: http://www.cheatsheet.com/money-career/money-problems-signs-youre-not-ready-retire.html/